วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2021 09:01

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 116127 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขพะเยา

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 116127 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขพะเยา

___________________________

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 380 ครั้ง